Henkilöstöpalveluala avaa nuorille ovet työelämään

Henkilöstöpalveluyritysten tarjoamat vuokratyöt tai muut monimuotoiset työsuhteet työllistävät nuoria kesätöihin ja mahdollistavat työnteon esimerkiksi opintojen rinnalla. Henkilöstöpalveluyritykset tukevat nuoria myös työnhaussa sekä erilaisten työssä tarvittavien koulutusten, kuten hygieniapassin, työturvallisuus- ja trukkikortin sekä kassakoulutuksen suorittamisessa.

Vuokratyö on nopea väylä työllistyä

Moni nuori aloittaa työuransa vuokratyössä. Henkilöstöpalvelualan työntekijöistä lähes puolet eli noin 50 000–60 000 on iältään alle 25-vuotiaita.

Vuokratyö mahdollistaa erilaisten ammattien kokeilemisen ja työelämätaitojen kehittämisen. Lähes kaikki toimialat tarjoavat vuokratyötä.

Monimuotoiset työsuhteet joustavat elämäntilanteen mukaan

Erilaiset elämäntilanteet vaativat erilaisia tapoja tehdä työtä. Henkilöstöpalveluyritysten tarjoamat monimuotoiset työsuhteet, kuten vuokra-, osa-, projekti- tai määräaikaiset tehtävät mahdollistavat työn, perhe-elämän tai opintojen joustavan yhteensovittamisen.  Työntekijä voi usein itse valita työaikansa  ja -paikkansa.

Esimerkiksi opiskelijoille ja perheellisille monimuotoiset työsuhteet ovat joustava tapa ansaita lisätuloja ja sovittaa työ osaksi muuta arkea. Monimuotoiset työsuhteet mahdollistavat myös osatyökykyisille työnteon oman jaksamisen ehdoilla.

Henkilöstöpalveluyritysten tärkeä tehtävä on myös yhdistää lyhyempiä, määräaikaisia työsuhteita pidemmiksi, jolloin työntekijöille voidaan tarjota pitkäkestoisempia ja kokopäiväisempiä töitä, jos he itse sitä toivovat. Vuokratyö voi olla myös toistaiseksi voimassa olevaa eli vakituista.

Lisätiedot: