Erilaiset työn tekemisen tavat lisäävät työllisyyttä

Jotta työt ja tekijät kohtaisivat paremmin, on tärkeää, että työtä voi tehdä monin eri tavoin. Erilaiset työn tekemisen tavat lisäävät työllisyyttä sekä mahdollistavat yhä useammalle pääsyn työelämään. Henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat vakituisen ja kokoaikaisen työn rinnalle erilaisia tapoja tehdä työtä, jolloin myös työntekijöiden että asiakasyritysten tarpeet voidaan huomioida paremmin.

Työmarkkinoilla tapahtuu seuraavien 10–20 vuoden aikana isoja muutoksia, jotka johtuvat muun muassa globalisaation vahvistumisesta sekä digitalisaation ja robotiikan kehittymisestä.

Muutokset näkyvät esimerkiksi siten, että osa ammateista muuttuu tai häviää ja samaan aikaan syntyy uusia ammatteja. Työ pirstaloituu, ja työurat koostuvat yhä useammasta erilaisesta työstä tai ammatista. Suuri osa työstä on jatkossa aiempaa itsenäisempää, ja projektimainen työ yleistyy. Muutos ei kuitenkaan koske kuitenkaan kaikkia töitä yhtä nopeasti ja voimakkaasti.

Teknologia siirtää työtä myös erilaisiin verkostoihin, mikä muuttaa työyhteisön käsitettä.

Joustavat työmarkkinat edellyttävät lainsäädännön uudistamista

Erilaiset työn tekemisen tavat tulisi nähdä muuttuvan työelämän voimavarana. Tarvitsemme vakituisen ja kokoaikaisen työn rinnalle osa- ja määräaikaista työtä, vuokratyötä, projektityötä sekä erilaisten alustojen kautta tehtävää työtä.

Tämä edellyttää lainsäädännön sekä työehtosopimusten uudistamista siten, että ne vastaisivat tämän päivän työmarkkinoita, joiden kiinteä osa erilaiset työsuhteet jo ovat.

Vuokratyötä koskevia perusteettomia kieltoja ja rajoituksia on edelleen yli 100 työehtosopimuksessa, mikä on myös vuokratyödirektiivin vastaista.  Näissä työehtosopimuksissa vuokratyövoiman käyttö yrityksessä rajataan ruuhkahuippuihin.

Erilaisia työn tekemisen tapoja voidaan mielestämme tukea seuraavasti:

  • Lainsäädäntöä tulisi kehittää siten, ettei se estä, vaan mahdollistaa erilaiset tavat tehdä työtä.
  • Kevytyrittäjyyttä koskevat säännökset tulisi selkeyttää.
  • Työttömyysturva pitäisi porrastaa, ja purkaa kannustinloukut, jotta työn vastaanottamisen olisi aina kannattavaa.
  • Työehtosopimusosapuolten tulisi poistaa työehtosopimuksista vuokratyötä koskevat perusteettomat kiellot ja rajoitukset.

Henkilöstöpalveluala tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia tehdä työtä   

Henkilöstöpalveluyritykset auttavat työntekijöitä löytämään omaan elämäntilanteeseensa parhaiten sopivan tavan tehdä työtä ja kehittää osaamistaan.

Esimerkiksi määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet tai vuokratyö mahdollistavat työn, perheen ja opiskelujen yhteensovittamisen. Ne tarjoavat myös eläkeläisille joustavan tavan ansaita lisätuloja tai osatyökykyisille työtä oman jaksamisen ehdoilla sekä helpottavat työsuhteen ja yrittäjyyden yhdistämistä.

Yritykset hyötyvät erilaisista tavoista tehdä töitä silloin, kun yritysten kausivaihtelut, ruuhkahuiput ja lomakaudet edellyttävät, että työvoimaa voidaan lisätä tai vähentää joustavasti.

Henkilöstöpalveluyritys huomioi aina yrityksen työvoimatarpeen ja toimintaympäristön ja pystyy löytämään nopeasti monipuolisia osaajia myös lyhytkestoisiin työsuhteisiin.