Lausunto Lapin osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmasta

Lapissa on nähty tarpeelliseksi tehdä osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelma, joka pohjautuu maakunnan kehittämisstrategian, Lappi-sopimuksen, toteuttamiseen. Toimenpidesuunnitelmaa on työstänyt Lapin maakunnan johdon strategiafoorumin toimeksiannosta Lapin ELY-keskuksen koordinoima operatiivinen työryhmä, joka koostuu lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän edustajista sekä Lapin liiton, Lapin TE-palvelujen ja Lapin ELY-keskuksen edustajista. Myös HPL on ollut mukana tässä ryhmässä edustamassa yksityistä työnvälitystä ja palveluntuottajia. Toimenpidesuunnitelma ulottuu vuoteen 2030, mutta sen toteutumista ja toimenpiteitä päivitetään tarpeen mukaan.

Toimenpidesuunnitelma ja -kortit ovat varsin kattavia ja ne sisältävät paljon erilaisia tärkeitä toimenpiteitä. HPL totesi lausunnossaan, että yksityisen työnvälityksen ja palveluntuottajien merkitystä ja roolia sekä yhteistyötä julkisen työnvälityksen kanssa voisi tuoda vielä enemmän esille. HPL esitti, että toimenpidesuunnitelmaan lisättäisiin erillinen osio, joka käsittelee julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyötä ja sen merkitystä. Lisäksi HPL esitti, että toimenpidesuunnitelmaan lisättäisiin se, että Lappiin perustettaisiin pysyvä julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyöryhmä, joka pureutuisi konkreettisesti osaavan työvoiman saannin ratkaisemiseen. Ryhmässä olisi edustettuna julkisen työnvälityksen lisäksi Lapissa toimivia henkilöstöpalveluyrityksiä sekä työllisyyspalveluita tuottavia yrityksiä.