Jäsenmaksu

Jäsenmaksun pääperiaatteet

  • HPL:n liittokokous vahvistaa vuosittain jäsenmaksun.
  • HPL:n jäsenmaksu koostuu liiton jäsenmaksusta sekä EK:n keskusjärjestömaksusta.
  • Jäsenmaksu perustuu lähtökohtaisesti yrityksen edellisen vuoden ennakonpidätyksen alaiseen palkkasummaan.
  • Palkkasummaan lasketaan sekä omassa toimistossa työskentelevät että vuokratut työntekijät.
  • EK:n jäsenmaksuun vaikuttaa myös henkilömäärä (ohjeet alla).
  • Jos yritys liittyy kesken vuoden, jäsenmaksu peritään vain jäljellä olevilta kuukausilta.

Jäsenmaksun määrä vuonna 2023

HPL:n jäsenmaksu perustuu palkkasummaan:

Vuonna 2023 HPL:n jäsenmaksu on 0,12 % vuonna 2022 maksetuista bruttopalkoista. Liiton minijäsenmaksu vuonna 2023 on 700 €.

Muuhun kuin minimijäsenmaksuun tulee 15 prosentin alennus vuonna 2023. 

EK:n jäsenmaksu perustuu palkkasummaan ja henkilömäärään: 

Vuonna 2023 EK:n jäsenmaksu pienille yrityksille (<150 työntekijää*) on 0,0540 % palkkasummasta. EK:n minimijäsenmaksu vuonna 2023 on 50 €.

Isojen yritysten (>150 työntekijää*) jäsenmaksu on 0,0240% palkkasummasta, sekä 0,0225 % jalostusarvosta.

Muuhun kuin minimijäsenmaksuun tulee 30 prosentin alennus vuonna 2023. 

* Henkilömäärään lasketaan sekä omassa toimistossa työskentelevät että vuokratut työntekijät. Poissaoleva (mm. äitiysvapaan tai sairauden vuoksi) työntekijä lasketaan mukaan henkilömäärään.

Osa-aikainen vastaa yhtä työntekijää riippumatta työajan pituudesta. Osan vuotta työskennelleiden työaika lasketaan yhteen seuraavasti:

12 kk = 1 työvuosi = 1 työntekijä
228 pv = 1 työvuosi = 1 työntekijä
1700 h = 1 työvuosi = 1 työntekijä