Henkilöstövuokraus

Henkilöstöpalveluyritysten tarjoamaa vuokratyötä voi tehdä lähes kaikilla aloilla, mutta yleisintä vuokratyö on teollisuudessa, palvelualoilla ja rakennuksilla. Vuokratyössä työntekijän työnantaja on aina henkilöstöpalveluyritys, mutta työ tapahtuu asiakasyrityksessä.  

Vuokratyötä voi tehdä säännöllisesti tai keikkaluontoisesti

Vuokratyö voi olla osa- tai kokoaikaista, määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa eli vakituista. Henkilöstöpalveluyritys tekee työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen, jos työtä on tarjolla asiakasyrityksessä vain rajoitetun ajan, kuten ruuhkahuippuina tai kausiluonteisesti eikä henkilöstöpalveluyritys pysty tarjoamaan työntekijälle muuta työtä määräaikaisen työsuhteen päättyessä.

Henkilöstöpalveluyritysten tärkeä tehtävä on myös yhdistää lyhytkestoisia ja määräaikaisia työsuhteita pidemmiksi, jolloin työntekijä voi halutessaan työllistyä pidempiaikaiseen  työsuhteeseen. Määräaikainen työsuhde voi johtaa myös vakinaistamiseen, jos asiakasyrityksessä on pysyvä työvoiman tarve. Vakinaistaminen on helpompaa, kun työntekijä, hänen työskentelytapansa ja osaamisensa ovat jo tulleet tutuiksi asiakasyritykselle.

Vuokratyö kerryttää monipuolista osaamista

Vuokratyö kartuttaa monipuolista työkokemusta ja vahvistaa työnantajien arvostamia työelämätaitoja. Erilaisissa töissä ja työpaikoissa tapaa paljon ihmisiä, joiden kanssa voi verkostoitua ja jotka tukevat työuralla eteenpäin. Henkilöstöpalveluyritykset järjestävät työntekijöilleen myös työtehtävien edellyttämiä koulutuksia, kuten työturvallisuus-, kassa- tai hygieniapassikoulutuksia.

Vuokratyöhön työllistyy nopeasti. Vuokratyöntekijätutkimuksemme mukaan 68 prosenttia työllistyneistä  sai töitä kahden viikon sisällä. Vuokratyö joustaa myös erilaisten elämäntilanteiden mukaan ja työntekijä voi usein itse valita työaikansa ja -paikkansa. Vuokratyötä on usein tarjolla myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Työehtosopimus määrittelee palkan ja loman

Vuokratyöntekijän palkka, erilaiset ilta- ja yötyölisät, ylityökorvaukset ja sairasajan palkka ovat samat kuin muillakin työntekijöillä, koska ne määräytyvät työehtosopimuksen mukaan.

Vuokratyöntekijälle kertyy myös vuosilomaa samoin perustein kuin muillekin työntekijöille. Jos työntekijä ei voi pitää vuosilomaa työsuhteen lyhyen keston vuoksi, loma maksetaan lomakorvauksena työsuhteen päättyessä.