Merkittävä työllistäjä

Henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentaja. Henkilöstöpalvelualan yritykset sekä välittävät vuokratyövoimaa yrityksille että auttavat yrityksiä rekrytoimaan niille parhaat ja sopivimmat työntekijät, myös kansainvälisesti.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 vuokratyöntekijöiden osuus palkansaajista oli 2,3 prosenttia.

Arviomme mukaan ala tarjoaa vuosittain töitä reilulle 170 000 työntekijälle kattaen lähes kaikki toimialat. Henkilötyövuosiksi muutettuna tämä on noin 60 000 henkilötyövuotta.

Vuokratyöntekijöitä oli eniten teollisuuden alalla, toimisto/hallinto/IT/asiantuntijatöissä, rakentamisessa sekä majoitus-, ravintola-, catering ja vapaa-ajan palveluissa (HoReCa).

Työvoimatutkimuksessa vuokratyötä tekevien määrää on tilastoitu vuodesta 2008 alkaen. Vuokratyöntekijöiden määrä on kasvanut vuodesta 2014 alkaen jonkin verran vuosittain.

Lue lisää Tilastokeskuksen sivuilta >>

Potkua nuorten työllistämiseen

Nuorten työllisyystilanne on erittäin haastava. Pysyviä työsuhteita on vain vähän tarjolla ja lähes kaikkiin avoinna oleviin työpaikkoihin vaaditaan kokemusta ja koulutusta. Pitkään työttömänä olleet nuoret turhautuvat, voivat masentua ja syrjäytyä.

Henkilöstöpalveluyritykset auttavat joka vuosi tuhansia nuoria työelämään antamalla heille muun muassa työturvallisuuskortti-, hygieniapassi- ja kassakoulutusta. Vuokratyön kautta työhön pääsee myös nopeasti.

Vuokratyö on monen nuoren ensimmäinen työpaikka. Henkilöstöpalveluala toimii monelle nuorelle porttina työelämään.

Lue lisää, miten tuemme nuorten työllistymistä >>

Senioreille toinen työura

Joka kymmenes 63–67-vuotias eläkeläinen käy töissä. Suurin osa työskentelystä on epäsäännöllistä tai osa-aikaista. (Lähde: Eläketurvakeskus 2021)

Eläkeläisten ammatit ja työtehtävät kattavat lähes kaikki työelämän alueet. Puolet työtä tekevistä kuuluu alempiin toimihenkilöihin ja työntekijöihin. Joka viides luokittuu ylempiin toimihenkilöihin.

Väylä kotoutumiseen

Maahanmuutto Suomeen on viime vuosina monipuolistunut ja lisääntynyt. Sen seurauksena yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa. Työ on tärkeä osa kotoutumista. Myös henkilöstöpalveluyritykset ovat olleet aktiivisesti mukana työperäisen maahanmuuton edistämisessä. Vuokratyö tarjoaa tärkeän väylän kotoutumiseen myös Suomessa asuville ulkomaalaisille.

HPL on laatinut Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt, joiden tarkoituksena on sitouttaa HPL:n jäsenyritykset toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa, ja sitä kautta parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa Suomessa.

Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt (pdf)>>