Henkilöstöalan kasvu tasaantuu, mutta jatkuu

Alkuvuoden aikana alan liikevaihdon kasvu on jatkunut lähes kaikissa palveluryhmissä, vaikka kasvu on ollutkin viime vuotta vaimeampaa. Varovaisen kasvun ennakoidaan jatkuvan myös toisella vuosineljänneksellä.
– Edelleen on pula osaavasta työvoimasta. Boltille Suomessa jo olevat ulkomaalaistaustaiset ovat tärkeä työntekijäryhmä. Myös työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan lisää. Bolt.Worksin toimitusjohtaja Ville Herva sanoo.

Henkilöstöalan kokonaisliikevaihto maaliskuussa oli 138,4 miljoonaa euroa, josta kasvua vuoden takaiseen 2,3 prosenttia. Liikevaihto 1. kvartaalilla oli 389,8 miljoonaa euroa, josta kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kertyi 6,5 prosenttia.

Alkuvuoden aikana liikevaihdon maltillinen kasvu on jatkunut lähes kaikissa palveluryhmissä. Varovaisen kasvun ennakoidaan jatkuvan myös toisella vuosineljänneksellä ja vastaajat arvioivat liikevaihdon kasvavan vajaat kuusi prosenttia viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna.

EK:n huhtikuun suhdannebarometrin mukaan henkilöstöalan suhdannetilanteessa ei juuri tapahtunut muutosta maaliskuuhun verrattuna. Alan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli huhtikuussa -6. Suhdannetilanne on aavistuksen keskimääräistä heikompi.
– Henkilöstöalalla yritysten tilanne on sen näköinen kuin asiakkaidenkin tilanne. Tällä hetkellä kristallipallon näkymä on utuinen, Bolt.Worksin toimitusjohtaja Ville Herva toteaa.

Suhdanneodotukset heikkenivät huhtikuussa hieman keskimääräistä heikommiksi. Alan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli huhtikuussa -14. Suhdannebarometrin mukaan yritykset odottavat kuitenkin henkilöstöalan myynnin kasvavan selvästi erityisesti alkukesän aikana. Henkilökunnan määrän odotetaan kuitenkin pysyvän alkukesästä suurin piirtein ennallaan ja kääntyvän kesällä jopa laskuun.

Suurimmaksi toimialaksi nousi toimisto- ja asiantuntijatehtävät

Liikevaihdoltaan suurimmaksi toimialaksi nousi 1. kvartaalilla toimisto-, hallinto-, IT- ja asiantuntijatehtävät, jonka liikevaihdon arvo oli 93,0 miljoonaa euroa (23, 9 prosenttia). Toiseksi suurin toimiala oli teollisuus. Teollisuuden liikevaihdon arvo oli tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 68,9 miljoonaa euroa (22,3 prosenttia).

Seuraavaksi suurimmat toimialat olivat muut palvelut, jonka liikevaihdon arvo oli 45,9 miljoonaa euroa (11,8 prosenttia) sekä rakentaminen 42,7 miljoonaa euroa (11,0 prosenttia).
– Suurin Boltin toimialoista, rakentaminen, on odottavissa tunnelmissa. On todella paljon hankkeita, jotka voisivat käynnistyä, mutta vielä on epäselvää, koska näin tapahtuu, Ville Herva sanoo.
– Kasvukeskuksissa asuntoja edelleen tarvitaan. Kysyntä patoutuu ja patouma purkautuu ennemmin tai myöhemmin, kun korkojen nousu ja inflaatio tasaantuvat. Myös muilla raskailla toimialoilla, teollisuudessa ja logistiikassa, on varovaisuutta näkyvissä. Kaupan ja horecan alat vetävät edelleen hyvin.

Boltin jalustana Suomessa jo olevat ulkomaalaistaustaiset

Kansainvälisen työvoiman tuonti Euroopan ulkopuolelta on myös Boltilla kasvavassa roolissa. Tärkeimpänä ryhmänä Herva nostaa kuitenkin esille Suomessa jo olevat ulkomaalaistaustaiset ihmiset.
– Työllistämme merkittävän määrän Suomeen alun perin esimerkiksi perhesyistä tai pakolaisena tulleita.
Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan silti lisää.
– Vuosi sitten oli siitä epätyypillinen tilanne, että kaikesta työvoimasta, jopa avustaviin tehtäviin, oli pulaa. Nyt pula on jälleen osaajista, sekä erityisosaajista että suorittavan työn osaajista kuten hitsaajista, koneistajista ja bitumieristäjistä.

Osaajapulassa on sekä alakohtaista että paikkakuntakohtaista vaihtelua.
– Kasvukeskusten ulkopuolelle on vaikea löytää työntekijöitä esimerkiksi tuotantotyöhön muuten kuin työperäisen maahanmuuton avulla.

Työllisyysasteen nostamista auttaa hyvä yhteistyö julkisen ja yksityisen työnvälityksen välillä, mutta kovin nopeisiin ratkaisuihin kohtaanto-ongelmassa Herva ei usko.
– Pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat usein taitojen ja muiden valmiuksien päivittämistä ennen mahdollisuutta työllistyä. Nuoremmassa ikäluokassa ei ole halua suorittaviin tehtäviin. Myöskään annettava koulutus ei aina kohtaa työmarkkinoiden tarpeita.

Kevytyrittäjyydessä hyväksikäytön riski

Vuokratyön osuus kokonaistyövoimasta on jatkanut kasvamistaan. Herva muistuttaa, että alan maineen pitää pysyä hyvänä, jotta voidaan varteenotettavasti kilpailla suoran työllistymisen kanssa.
Henkilöstöalalle ajankohtaisena asiana Herva nostaa esille työnantajuuden ja kevytyrittäjyyden rajanpiirron.
– Meillä lainsäädäntö suojelee hyvin työntekijää, mikä tekee työnantajuudesta säädeltyä ja kallista. Kevytyrittäjyyttä taas on vaikea valvoa, kun siitä ei viranomaisille ole olemassa ohjeistusta. Tämä johtaa tilanteisiin, joita ei optimitilanteessa työelämässä tapahtuisi. On myös eri asia, konsultoiko asiantuntija kevytyrittäjänä vai ohjataanko kevytyrittäjäksi lainsäädäntöä tuntemattomia, heikossa työmarkkina-asemassa olevia, jolloin voidaan joissakin tapauksissa puhua jo hyväksikäytöstä. Tähän tarvitaan pelisääntöjä.

 

Bolt.Works on suomalainen henkilöstöalan yritys, jonka perusta on vahvasti teknologiassa. Toiminta nykyisessä muodossa on alkanut vuonna 2017. Bolt toimii rakentamisen, teollisuuden, logistiikan, kiinteistöhuollon, horecan ja kaupan toimialoilla 20 paikkakunnalla Suomessa. Yritys on kasvanut nopeasti ja vuonna 2022 liikevaihto oli 103,5 miljoonaa euroa.