Vuokratyöntekijät viihtyvät työssään

Vuokratyöntekijätutkimukseemme vastanneista vuokratyöntekijöistä 70 prosenttia  kertoo olevansa innostunut työstään. Lisäksi 88 prosenttia vastanneista suosittelee vuokratyötä tuttavilleen. Tutkimukseen vastasi ennätysmäärä eli 7 165 vuokratyöntekijää.

Tutkittua tietoa vuokratyöstä

Vuokratyöntekijätutkimuksiamme on toteutettu säännöllisesti vuodesta 2007 lähtien. Tutkimus selvittää vuokratyöntekijöiden kokemuksia  työn sisällöstä ja työmotivaatiosta, työstä asiakasyrityksissä, henkilöstöpalveluyrityksestä työnantajana ja vuokratyön mielekkyydestä. Uusin, järjestyksessään kahdeksas vuokratyöntekijätutkimuksemme on vuodelta 2018. Seuraava tutkimus on suunniteltu kevääksi 2022.

Tutkimustulokset osoittavat, että vuokratyöntekijä on innostuneempi työstään kuin keskiverto suomalainen työntekijä, ja antaa innostumiselleen keskiarvoksi 3,94.  Keskiverto suomalaisen työntekijän antama keskiarvo on 3,67.

Tyypillinen vuokratyöntekijä

 • nainen (62 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • alle 25-vuotias (37 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • toisen asteen koulutus  (52 prosentilla vuokratyöntekijöistä)
 • asuu pääkaupunkiseudulla (35 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • työskentelee kaupan/kaupallisen alan työssä (33 prosenttia vuokratyöntekijöistä)

Miksi vuokratyötä tehdään?

 • koska olisi muuten ilman töitä (45 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska voi itse valita työajan ja -paikan (39 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska haluaa nähdä erilaisia työpaikkoja ja saada monipuolista työkokemusta (26 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
 • koska haluaa lisäansioita (25 % vuokratyöntekijöistä)

Miksi vuokratyötä suositellaan?

 • joustavat työajat
 • uuden oppiminen
 • mielenkiintoiset työtehtävät
 • onnistuneet rekrytoinnit

Lisätiedot:

Vuokratyöntekijätutkimus 2018 (pdf) >>