Henkilöstöpalveluala kansainvälisesti 2019

Vuonna 2019 henkilöstöpalveluyritysten kautta löysi paikkansa työmarkkinoilla maailmanlaajuisesti yli 61 miljoonaa työntekijää, Euroopassa 11 miljoonaa työntekijää. Työllistyneiden määrä kasvoi vuodesta 2018 peräti seitsemän prosenttia. Henkilöstöpalveluyritysten kautta työllistyneiden työntekijämäärän kasvusta huolimatta yritysten tulos ei kuitenkaan kasvanut samassa suhteessa. Tilanne oli sama vuonna 2018. Tästä näkee selvästi alan kiristyneen kilpailun alan yritysmäärän kasvaessa.

Vuokratyötä teki 57 miljoonaa työntekijää

Alan palveluryhmistä suurin oli henkilöstövuokrauspalvelut. Vuokratyötä teki maailmanlaajuisesti yli 57 miljoonaa työntekijää. Yli puolet näistä oli USAssa, Kiinassa ja Japanissa.

Suurimmat rekrytointipalveluiden markkinat olivat Kiinassa ja Iso-Britanniassa. Kiinan osuus rekrytointimarkkinoista oli lähes puolet.

Henkilöstöpalveluyritysten ja niiden toimistoissa työskentelevien määrä kasvoi

Henkilöstöpalveluyrityksiä on maailmanlaajuisesti 161 600, Euroopassa 73 000. Niiden toimistoissa työskentelee maailmanlaajuisesti 3,3 miljoonaa toimihenkilöä, Euroopassa 600 000 toimihenkilöä.

Henkilöstöpalvelualan yritysten määrä kasvoi vuonna 2019 edellisestä vuodesta kaksi prosenttia, kun näiden yritysten toimistoissa työskentelevien määrä kasvoi prosentilla. Suurin osa alan yrityksistä sijaitsee Euroopassa, jonka jälkeen suurimpina tulevat Aasian ja Tyynenmeren alue (APAC), Pohjois-Amerikka sekä Etelä-Amerikka.

Vuokratyön osuus neljä viidennestä alan liikevaihdosta

Vuokratyö oli edelleen henkilöstöpalveluyritysten palveluvalikoiman suurin. Vuokratyön osuus henkilöstöpalvelualan liikevaihdosta on 79 prosenttia eli 391 miljardia euroa, kasvua oli prosentin verran vuodesta 2018. Toiseksi suurimpana palveluryhmänä oli rekrytointipalvelut, jonka liikevaihto oli 63 miljardia euroa kasvaen 6 prosenttia.

USAn markkina kolmannes kaikesta vuokratyön liikevaihdosta

Vuonna 2019 henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdoltaan viisitoista suurinta maata edusti 91 prosenttia koko henkilöstövuokrauspalveluiden maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Näistä yhdeksän sijaitsi Euroopassa.

Kolme suurinta – USA, Japani ja Iso-Britannia – kattoivat 56 prosenttia henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdosta. Yksin USAn vuokratyömarkkina kattoi maailmanlaajuisesta markkinasta lähes kolmanneksen.

Euroopassa henkilöstövuokrauspalvelut kasvoivat 2019 Isossa-Britanniassa (13 prosenttia) sekä Alankomaissa (4 prosenttia), Sveitsissä (5 prosenttia) ja Espanjassa (4 prosenttia).

Muissa maissa vuokratyömarkkinat taas kutistuivat vuonna 2019– Saksassa peräti yhdeksän prosenttia. Saksassa muutos johtuu osittain lainsäädäntöön lisätyistä rajoitteista, mutta myös autoteollisuuden jyrkästä laskusta. Myös Italian markkina pieneni viidellä prosentilla useiden vuosien nousun jälkeen, mikä selittyy vuonna 2018 voimaantulleella lainsäädännön kiristymisellä. Muita laskusuunnassa olleita markkinoita oli Ruotsi kahdeksalla prosentilla ja Ranska yhdellä prosentilla.

USAssa markkina pieneni 1,3 prosenttia. Siellä tilannetta selittää tiukka työmarkkinatilanne ja työllisyyden kasvun hidastuminen.

Aasian ja Tyynenmeren alueella Australian markkina kasvoi kuusi prosenttia, Kiina 17 prosenttia ja Intia 19 prosenttia. Poikkeus alueella on Japani, missä markkina pieneni kaksi prosenttia.

Vuokratyön osuus työvoimasta

Vuokratyön niin kutsuttu penetraatioaste eli vuokratyöntekijöiden osuus työvoimasta vuonna 2019 on maailmanlaajuisesti 1,6 prosenttia, Euroopassa 1,4 prosenttia.

Euroopassa vuokratyön osuus työllisyydestä on suurin Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa, joissa se on kolme prosenttia. Vähiten vuokratyötä on Venäjällä (0,02 %) sekä Unkarissa (0,1 %) ja Liettuassa (0,2 %). Suomessa määrä on WECin raportissa 1,6 prosenttia. Suomen Tilastokeskuksen otantaan perustuvassa tilastossa vuokratyötä tekee kaksi prosenttia työikäisestä väestöstä.

Lähde: https://weceurope.org/publication-post/economic-report-2021/