Täsmäkoulutuksista apua kohtaanto-ongelmaa

Henkilöstöpalvelualan yritysten liikevaihto edelleen kasvussa HPL:n TOP 20 liikevaihtotiedustelun mukaan.

Henkilöstöpalvelualalla on mennyt taloudellisesti hyvin viime vuosina ja kasvu on ollut nopeaa. Työpaikkojen määrä on lisääntynyt talouden elpymisen myötä, mutta nyt uudeksi ongelmaksi on noussut avoimet työpaikat, joihin ei yksinkertaisesti löydy sopivia työntekijöitä. Ongelma on havaittu myös henkilöstöpalvelualan yrityksissä. Kohtaanto-ongelma johtuu Merru Tuliaran mukaan osaavien työntekijöiden pulasta.

”Ihmisten uudelleenkouluttaminen erilaisilla lyhytkestoisilla täsmäkoulutuksilla toimisi ratkaisuna ongelmaan. Monet henkilöstöpalvelualan yritykset järjestävät muutaman kuukauden mittaisia koulutuksia, joilla pystytään vastaamaan osaajapulaan ja saamaan ihmiset nopeasti uudelle alalle töihin. Tätä pitäisi vaan tehdä entistä suunnitelmallisemmin”, hän pohtii.

Henkilöstöpalvelualan yritysten liikevaihdon kasvu hidastunut loppuvuodesta

Henkilöstöpalveluala on suhdannekyselyissä siirtymässä nousuvaiheesta korkeasuhdanteeseen, jolloin odotukset ovat edelleen myönteisiä, mutta aiempaa maltillisempia. Liikevaihdossa ero muiden palvelujen kehitykseen on edelleen kasvanut.

Kesän jälkeen henkilöstöpalvelualan kasvu ei ole jatkunut enää samalla tahdilla kuin alkuvuonna, mutta edellisvuoteen nähden kasvua on tullut reilusti.

HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden liikevaihto oli vuoden 2017 marraskuussa 118,4 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna on 21 prosenttia. Tammi-marraskuussa liikevaihtoa kertyi 1 163,6 miljoonaa euroa ja edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta kasvua oli 18 prosenttia.

Juu­ri jul­kais­tus­sa lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lus­sa on alan TOP 20 yri­tys­ten lo­ka­kuun 2017 lu­vut.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to (HPL) jul­kai­see kuu­kausit­tain hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan TOP 20 lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lua, jota var­ten lu­ku­ja on ky­syt­ty alan 20 suu­rim­mal­ta yri­tyk­sel­tä.

Lisätietoja:

HPL toi­mi­tus­joh­ta­ja Mer­ru Tu­lia­ra
mer­ru.tu­lia­ra@hpl.fi
p. 040 562 6466
@Mer­ru­Tu­lia­ra

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. Tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä valmennus- ja koulutuspalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Lisäksi yrityksiltä kysytään erikseen liikevaihto muiden palveluiden osalta.