Koulutus: Vuosiloman ansainta ja lomapalkan laskenta 12.4.

12.4.2023 klo 13.00 – 16.00 Teams
Kouluttaja: Maritta Antola, johtava asiantuntija, Henkilöstöala HELA.
Hinta: 200 €

Koulutuksessa käsitellään vuosiloman ansaintaa ja lomapalkanlaskentaa sekä palkan laskemisen erikoistilanteita esim. sairastumisen, lomautuksen tai työajan muutosten vuoksi. Lisäksi käydään esimerkein läpi, miten aikapalkan lisäksi maksettavat palkkaerät huomioidaan vuosilomapalkassa.

Koulutuksen tarkempi ohjelma:

Vuosiloman ansainta

 • Loman ansainta
 • Ansaintasäännöt
 • Työssäolon veroinen aika
 • Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät
 • Työntekijän oikeus vapaaseen

Loma-ajalta maksettavat korvaukset

 • Vuosilomapalkka
 • Lomakorvaus
 • Lomaraha
 • Vuosilomaetuuksien siirtäminen

Yleistä lomapalkasta

 • Lomapalkan yleissäännös
 • Luontoisedut loman ajalta

Kuukausipalkkaisen lomapalkka

 • Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
 • Osa-ajan palkanlaskenta ja vakiojakaja
 • Lomapalkka lisäpalkoista

Tunti- ja urakkapalkkaa saavan lomapalkka

 • Keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka
 • Keskipäiväpalkan oikaiseminen
 • Lomapalkkasopimus EK-SAK

Prosenttiperusteinen lomapalkka

 • Työssäoloajalta maksettu palkka
 • Poissaolot, joilta lomapalkkaa kertyy
 • Ns. laskennallinen palkka poissaoloajoilta

Korvaus lisävapaapäiviltä

 • Säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus
 • Vapaan ajankohdan mukainen korvaus
 • Korvauksen peruste ja laskeminen

Lomapalkan laskentasäännön valinta

 • Palkkaustavan tai ansaintasäännön muutos
 • Mahdollisuudet sopia lomapalkan laskentatavasta

Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskenta työajan muutostilanteissa

 • Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan muutostilanteissa
 • Lomapalkan laskenta lomanmääräytymisvuoden kuukausipalkasta

Tuntipalkkaisen lomapalkan laskenta työajan muutostilanteissa

 • Keskipäivän oikaisu
 • Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu
 • Prosenttiperusteinen lomapalkka muutostilanteissa

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

 • Lomakorvauksen laskenta
 • Ns. yhden vuoden sääntö
 • Ns. yhteenlaskusääntö
 • Luontoisedut työsuhteen päättyessä
 • Lomakorvaus, jos lomaa ei ole kertynyt

Tilaisuus toteutuu, mikäli ilmoittautumisia on riittävästi. Koulutuksen hinta on 200 €.
Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki koulutukseen noin viikkoa aikaisemmin.

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta viimeistään 5.4.23 >>