Henkilöstöpalveluyritysten myynnin ennakoidaan kasvavan voimakkaasti loppukesällä

HPL:n TOP20-liikevaihtokatsauksen mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne vahvistui kesäkuussa erittäin voimakkaasti.

Alan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli kesäkuussa 27, kun toukokuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -10. Suhdannetilanne oli kesäkuussa parempi kuin kertaakaan aikaisemmin viime vuoden tammikuun jälkeen.

Henkilöstöpalveluyritysten myynnin ennakoidaan kasvavan hyvin voimakkaasti erityisesti loppukesällä.
– Esimerkiksi kesätyöntekijöiden määrä ei vielä tänä kesänä ollut normaalilla tasolla, koska päätöksiä kesän työvoimatarpeista tehtiin vuodenvaihteen ympärillä, jolloin tilanne oli vielä epävarma, Clevryn toimitusjohtaja Jarmo Koivisto kuvailee.

Myös koko palvelualan suhdannetilanne parani kesäkuussa ja sitä kuvaavan saldoluvun arvo oli -3. Toukokuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -6.

Rekrytoinnit lisääntyvät

Rekrytointipalveluiden liikevaihdon arvo oli toukokuussa 3,8 miljoonaa euroa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 77,8 prosenttia.
Tammi-toukokuun liikevaihdon arvo oli 17,0 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 44,3 prosentin kasvua. Kova kasvuprosentti kertoo paljon siitä, että viime kesän alussa rekrytointeja ei koronan vuoksi tehty. Kasvu ei selity kuitenkaan pelkästään sillä, vaan luvut kertovat myös tämän hetken positiivisesta talouden vireestä.

Rekrytointien lisääntyessä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, millaisia henkilöitä ja millä perusteilla tehtäviin valitaan.
Clevryssä halutaan lisätä pehmeiden taitojen painotusta rekrytoinneissa.
– Clevry käyttää pehmeitä taitoja mittaavaa henkilöarviointia kaikessa rekrytoinnissaan, myös vuokratyöntekijöitä välittäessään, Koivisto kertoo.

Pehmeillä taidoilla tarkoitetaan soveltuvuutta ja luontaisia taipumuksia, joiden mittaamista on perinteisesti pidetty hankalana. Clevryllä on tähän mittaamiseen oma alusta.
– Henkilöarviointeja käytetään usein vain tiettyihin tehtäviin ja siinäkin vain rekrytoinnin viimeiseen vaiheeseen. Me Clevryllä haluamme tuoda pehmeiden taitojen arvioinnin osaksi jokaista rekrytointia, sillä se ennustaa parhaiten työssä menestymistä sekä työntekijän kannalta myös työssä viihtyvyyttä, Koivisto toteaa.

Henkilöstövuokraus on alan kivijalka

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon arvo oli toukokuussa 114,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi toukokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 21,5 prosenttia.

Toistaiseksi Clevryn liikevaihtojakauma eri palveluiden välillä on hyvin samansuuntainen koko henkilöstöpalvelualan kanssa. Henkilöstövuokrauspalvelut on henkilöstöpalveluiden ylivoimaisesti suurin palveluryhmä, jonka osuus alan kokonaisliikevaihdosta oli toukokuussa noin 86 prosenttia.

Clevryllä noin 85–90 prosenttia liikevaihdosta tulee henkilövuokrauksesta. Rekrytointipalvelut muodostaa kolmesta viiteen prosenttia liikevaihdosta ja loppu tulee lisäpalveluista, kuten henkilöarvioinnin alustan myynnistä yritysten omaan käyttöön. Tulevaisuudessa tarkoitus on kasvaa erityisesti henkilöarviointien ja siihen liittyvien palveluiden saralla.