Henkilöstöpalveluyritykset ovat vahvoja työllistäjiä myös taloudellisesti haastavina aikoina

Henkilöstöpalveluyritykset ovat Suomessa merkittäviä työllistäjiä, vaikka korona-aika on laskenut yritysten liikevaihtoa ja heikentänyt suhdannenäkymiä. Kun korona helpottaa, yritykset pystyvät nopeasti ja joustavasti vastaamaan lisääntyviin osaamistarpeisiin ja varmistamaan siten asiakasyritystensä menestymisen ja kasvun.

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymien koheneminen, joka alkoi vuoden 2020 lopulla, jatkuu myös alkuvuodesta. Nousu ei ole ollut tammi-helmikuun 2021 välillä yhtä rakettimainen kuin joulu-tammikuun välillä, vaan tasaisen varma. Saldoluku kipusi helmikuussa kolme pykälää lukuun -19.

Henkilöstöpalveluala elää voimakkaasti eri toimialojen trendien mukaan, mikä heijastuu myös suhdanneodotuksiin, muistuttaa Henkilöstöpalveluyritysten liiton HPL:n hallituksen puheenjohtaja ja ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola.

– Työvoiman kysyntä esimerkiksi IT-alalla on säilynyt koko pandemian ajan voimakkaana, kun taas hotelli-, ravintola- ja catering-aloilla se on laskenut merkittävästi, koska alojen toimintaa rajoitetaan nyt poikkeussäännöksillä.

Henkilöstöpalveluyritysten vahvuuksia ovat nopeus, ketteryys ja joustavuus

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto oli tammikuussa 91,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden yli 19 prosenttia.

Kokonaisliikevaihdosta noin 84 prosenttia muodostui henkilöstövuokrauspalveluista, joiden liikevaihto oli reilut 77 miljoonaa euroa. Liikevaihto putosi noin 22 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kariola ennustaa, että edellä kuvatut työvoiman kysynnän trendit jatkuvat ainakin alkuvuoden, mutta henkilöstöpalveluyritykset ovat valmiina vastaamaan yritysten työvoimatarpeisiin, kun pandemia hellittää ja talouden nousu taas alkaa.

– Pystymme nopeasti ja joustavasti reagoimaan yritysten kasvaviin osaamistarpeisiin ja siten varmistamaan niiden menestyksen markkinassa. Yritysten menestyksellä ja työllisyysasteen nousulla on taas suorat positiiviset vaikutukset valtiontalouteen ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Työntekijät hyötyvät työmahdollisuuksista ja osaamisen kehittämisen ratkaisuista

Vuonna 2020 henkilöstöpalvelualan TOP 20 -yritykset työllistivät 87 000 vuokratyöntekijää. Jos lukuun lasketaan mukaan myös alan muiden yritysten vuokratyöntekijöiden määrä, se nousee noin 175 000:een.

Työllistävyysluvusta päätellen henkilöstöpalveluala on onnistunut houkuttelemaan merkittävän joukon ammattitaitoisia osaajia palkkalistoilleen.

– Luku kertoo siitä, että henkilöstöpalveluyritykset ovat merkittävässä roolissa työllisyysasteen nostamisessa, ja että yritykset ratkovat myös osaajapulaan liittyviä haasteita, Kariola vahvistaa.

– On myös muistettava, että henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat työntekijöilleen monipuolisia ja joustavia, omaan elämäntilanteeseen sopivia työmahdollisuuksia sekä yhä enenevässä määrin erilaisia ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevia koulutusohjelmia, jotka auttavat oman uran edistämisessä. Koronapandemian aikana yritykset ovat pystyneet myös työllistämään lomautettuja työntekijöitä kokonaan uusille aloille.

HPL TOP 20 -liikevaihtokatsaus kartoittaa henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen liikevaihtotietoja. Katsaus julkaistaan kuukausittain.

Tutustu tammikuun TOP 20 -liikevaihtokatsaukseen (pdf) >>

Lisätietoja:

Merru Tuliara
Toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL
merru.tuliara@hpl.fi
p. 040 562 6466
@MerruTuliara